LANDPATHS är ett stort forskningsprogram som syftar till att främja multifunktionella landskap som både är rika på biologisk mångfald och ger flera fördelar för en rad aktörer.

Vi tar itu med både styrnings- och förvaltningsutmaningar i olika landskap genom både tvärvetenskapliga och integrerande analyser. LANDPATHS kommer att leverera innovativ och praktiskt användbar kunskap och rekommendationer till diverse aktörer och offentliga myndigheter.

LANDPATHS finansieras av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten.

Läs mer om LANDPATHS delprojekt