Mikael Karlsson, som leder LANDPATHS-delprojekt Vägar och strategier mot transformativa visioner, skrev nyligen en krönika för Miljö & Utveckling, en tidning för den som jobbar med miljö- och hållbarhetsfrågor inom svenskt näringsliv och offentlig sektor.

I artikeln skriver Mikael om användning av begreppet landskap i det svenska miljömålssystemet och i formuleringar av mål, samt hur landskapsidéer bör fokusera på de olika värdena hos intressenterna.

Mikael uttrycker oro över att det finns stora brister i hur Sverige lever upp till åtagandena i den europeiska landskapskonventionen, och han lyfter fram några bra exempel på myndigheter och andra som går emot den trenden.

Läs hela artikeln här: https://miljo-utveckling.se/landskap-pressade-men-forbluffande-stryktaliga/