Detta projekt utforskar transformativa styrningsalternativ för de olika landskapen för att ta fram policyrekommendationer som främjar att hållbara metoder används i multifunktionella landskap med hög biologisk mångfald.

Denna forskning syftar till att utveckla en förbättrad förståelse för hur offentliga politiska tillvägagångssätt och strategier påverkar styrningen av olika landskap. Arbetet kommer att utveckla en uppsättning transformativa vägar för hur landskap kan styras och en serie policyförslag.

För mer information om detta delprojekt, kontakta Mikael Karlsson (Lektor/docent, Climate Change Leadership, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet).

Team

Mikael Karlsson

Mikael Karlsson, Uppsala universitet

Judith Lundberg-Felten, Uppsala universitet

Frida Öhman, Uppsala universitet