LANDPATHS utvecklar nya strategier för multifunktionell landskapsstyrning och -förvaltning med syfte att förbättra Sveriges biologiska mångfald. Det femåriga programmet leds av Uppsala universitet, i samarbete med forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Stockholm Resilience Centre och Södertörns högskola. Programmet finansieras av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag, i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten 2022-2027.

Forskningen är riktad mot styrnings- och förvaltningsutmaningar i olika landskap och markanvändning i dessa, vilket inkluderar områdena: skog, jordbruk, hav, kust, fjäll och stad. Genom kreativa metoder för att föreställa sig och diskutera möjligheterna för framtida svenska landskap involverar arbetet ett brett spektrum av individer från politik, näringsliv och civilsamhälle.

Programmet kommer att leverera praktiska verktyg och rekommendationer till aktörer och offentliga myndigheter, med syfte att stödja Sveriges syn på hur den biologiska mångfalden och klimatkrisen kan hanteras.

Ett tvärvetenskapligt och integrerat arbetssätt

LANDPATHS består av forskare med samhälls- och naturvetenskaplig expertis inom markanvändning och bevarande av biologisk mångfald. Arbetet är uppbyggt kring nio delprojekt:

 1. Koordinering av projektet, leds av Malgorzata Blicharska (Uppsala Universitet)
 2. Framtidsvisioner, leds av Neil Powell (Uppsala Universitet)
 3. Hinder och möjligheter till förändring, leds av Lucas Dawson (SLU) och Tim Daw (Stockholm Resilience Centre)
 4. Vägar och strategier mot transformativa visioner, leds av Mikael Karlsson (Uppsala universitet)
 5. Skogslandskap, leds av Sara Holmgren (SLU)
 6. Jordbrukslandskap, leds av Tuija Hilding-Rydevik (SLU)
 7. Hav- och kustlandskap, leds av Michael Gilek (Södertörns högskola)
 8. Urbana landskap, leds av Marcus Hedblom (SLU)
 9. Fjällandskap, leds av Per Sandström (SLU)

  Läs mer om LANDPATHS på Naturvårdsverkets hemsida.