Delprojektet om jordbrukslandskap studerar transformativ styrning inom ramen för Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik (Common Agriculture Policy, CAP).

Forskningen kommer att överväga olika åsikter om hinder och möjligheter för att nå ett önskvärt framtida jordbrukslandskap, och identifiera potentialen för förbättrat samarbete mellan intressenter som är engagerade i utvecklingen av jordbrukslandskap.

För mer information om detta delprojekt, kontakta Tuija Hilding-Rydevik (direktör för Centrum för biologisk mångfald och professor i miljöbedömning, SLU).

Team

Tuija Hilding-Rydevik
Tuija Hilding-Rydevik

Tuija Hilding-Rydevik, SLU

Tommy Lennartson, SLU