Detta delprojekt utforskar barriärer och drivkrafter för transformation i skogslandskap. Forskningen identifierar sociokulturella faktorer som hindrar eller underlättar multifunktionell och integrerad förvaltning och styrning av skogslandskap.

Forskningen utvecklar samarbete med Biosfärområde Voxnadalen och kommer att omfatta medborgardialog genom en så kallad ’minipublik’ om framtida skogslandskap.

För mer information om detta delprojekt kontakta Sara Holmgren (Forskare, Avdelningen för miljökommunikation, SLU).

Sara Holmgren
Sara Holmgren

Team

Sara Holmgren, SLU

Alejandra Figueredo, SLU

Amalia Engström, SLU