Detta delprojekt undersöker hur havs- och kuststyrning kan utvecklas för att hantera avvägningar och lösa konflikter mellan olika användningsområden, aktörer och värderingar.

Med fokus på hantering av konflikter i kustnära- och marina biosfärområden kopplade till UNESCOs program för människa och biosfär (MAB), kommer forskningen att studera hur biosfärer interagerar med bredare politiska arrangemang på olika samhällsnivåer och mellan olika sektorer, såsom marin fysisk planering.

För mer information om denna forskning, kontakta Michael Gilek (professor, SustainLab SH, Södertörns högskola).

Team

Michael Gilek, Södertörns högskola

Michael Gilek
Michael Gilek

Charles Westerberg, Södertörns högskola

Tomas Kjellqvist, Södertörns högskola

Ralph Tafon, Södertörns högskola