Detta projekt kommer att utveckla och undersöka en uppsättning ”visioner om framtida multifunktionella landskap rörande biologiska mångfald”, med hjälp av ett samskapande tillvägagångssätt med intressenter och medborgare.

Framtidsvisionerna kommer att utvecklas i alla studerade landskap (skog, jordbruk, hav och kust, stad, fjäll), med hjälp av nya deliberativa metoder.

För mer information om detta delprojekt, kontakta Neil Powell (lektor/docent, SWEDESD – Forskning och lärande för hållbar utveckling och global hälsa, Uppsala universitet).

Team

Neil Powell

Neil Powell, Uppsala universitet

Thao Do, Uppsala universitet

Max Whitman, Uppsala universitet