Detta delprojekt analyserar drivkrafter till konflikter i förvaltning och styrning av fjällsområden. Arbetet syftar till att samproducera och kommunicera användbar kunskap för att utveckla lokala och landskapsanpassade lösningar.

Forskningen undersöker konflikter i fjällandskap och identifierar lösningar inom UNESCO:s världsarvsområde Lappland, med fokus på beroende till och integration med intilliggande skogslandskap. Studier av hur renskötsel fungerar används för att förstå utmaningar mellan landskap och potential för samverkande och integrerade strategier för att få till en förändring av styrningen av dessa landskapsområden.

För mer information om delprojektet fjällandskap kontakta Stefan Sandström (Forskare, Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU).

Stefan Sandström

Stefan Sandström, SLU