Detta delprojekt säkerställer en smidig samordning av LANDPATHS. Arbetet inkluderar en konceptuell standardisering av programmet och en genomgång av den senaste akademiska forskningen om styrningsmetoder.

Forskare i detta delprojekt ansvarar för kommunikation, underlättar regelbunden dialog inom LANDPATHS-teamet och med organisationer och individer som är intresserade av forskningen. Detta projekt kommer också att sammanfatta alla resultat från programmet för att utveckla och dela rekommendationer och verktyg med en bred publik.

För mer information om detta delprojekt och hela LANDPATHS-programmet, kontakta huvudforskare Malgorzata Blicharska (Lektor/docent, Naturresurser och hållbar utveckling, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet).

Team

Malgorzata Blicharska

Malgorzata Blicharska, Uppsala universitet

Jayne Glass, Uppsala universitet

Judith Lundberg-Felten, Uppsala universitet