Syfte med detta delprojekt är att hitta sätt att övervinna barriärer i stadsplanering som hindrar framväxten och bevarandet av högkvalitativa grönområden.

Forskningen fokuserar på olika sätt att uppnå mål för biologisk mångfald, klimatförändringar och människors hälsa i stadsmiljöer, och ger rekommendationer för styrning och förvaltning av grönområden som kan lyfta fram multifunktionalitet.

För mer information om detta delprojekt, kontakta Marcus Hedblom (professor i landskapsvård, Institutionen för stads- och landsbygdsutveckling, SLU).

Team

Marcus Hedblom
Marcus Hedblom

Marcus Hedblom, SLU

Terry Hartig, Uppsala universitet

Lara Tickle, SLU